ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ 1842 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੱਦਾਖ ਸੰਧੀ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ 1842 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੱਦਾਖ ਸੰਧੀ
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ