ਜੌਹਰ-ਏ-ਤੇਗ 2021, ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ