ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ

ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ