ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੱਗੀ 6-8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ' ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।