ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹਨ?

ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹਨ?

 

ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਓ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਦੇ - ਕੁੱਦਦੇ ਵੇਖਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਰਤ ਆਏ ਹੋ । ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ  ਲਈ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ , ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ।  ਜੁਲੂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ । ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ  ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ  ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ  ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ  ਗੱਭਰੂ  , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਦੁਰਕਾਰਿਆਅੱਜ ਧਰਮ ਰਖਿਅਕ ਬਣਕੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਖਡ਼ਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ  ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ  ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ  ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮੇ  ਹਨ ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਗਰ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣੇ । ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ।  ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ  ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੁੱਟ - ਕੁਟਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਧਰਮ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਪਰ ਧਰਮ  ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਂ - ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਪਾਸ  ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ  ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ  ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾਂ  ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ।  ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ  ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ ।  ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ  ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਸਮ ਖ਼ਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ  ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ ।  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਦਰੀ  ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ  ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ।  ਪਰਨਾਮ ਯੋਧਿਓ ।  

 ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ।  ਸਮਾਜ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ।  ਖਾਸਕਰ ਮਿਡਲ  ਕਲਾਸ  ਦੇ ਮਾਂ - ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖ਼ੂਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਤਲਵਾਰ  ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਂ - ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ  ਦੀ ਪਛਾਂਣ ਕਰ ਲਓ । ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਟਰਾਫੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ।  ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ।  ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰ  ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮੋਢਿਆਂ  ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ।  

ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਦਨ ਵਲੋਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ-ਪਰਫਿਊਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ  । ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ    ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ  ਚੁਣਿਆ ਹੈ ।  ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ  ਕਿ ਤੁਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ।  ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ - ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ  ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋ ।  ਸਕੂਲ  ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਧਰਮ ਤੋਂ  ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਾਓ ।  ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਲਾਂ  ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  

ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ।ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ।ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ।ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ । ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ।  ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ  ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਇੰਗਲਿਸ਼  ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ । ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਭਰੂਆਂ  ਤੋਂ  ਹੈ ਜੋ ਵਟਸ ਐਪ  ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।  ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ।  ਨਿਰਲੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ  ਵਾਲੇ । 

      ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ