ਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

ਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਣਿੇ
ਬਠੰਿਡਾ/ਬਊਿਰੋ ਨਊਿਜ਼ :
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕ ਿਕੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਿਣਆਂ `ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 4.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕ ਿਮਹਲਿਾ ਵਧਿਾਇਕਾਂ ਕੋਲ 2.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਲਿਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 8.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵੱਿਚੋਂ 6.02 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਿਾਇਕਾਂ ƒ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਹਸਿਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕ ਿਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ƒ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਆਿਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਤਾ ਸੰਿਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸੰਿਘ ਕੋਹਾੜ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਣਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਲੋਕ ਨਰਿਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸੰਿਘ ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਸਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ 22.70 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਨਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਿਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸਰਿਫ਼ 3.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕ ਿਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 6.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਸੋਨਾ 7.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਹਣਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਬਕਿਰਮ ਸੰਿਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ 50.70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਿਘ ਕੈਰੋਂ ਕੋਲ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਆਿਣੀ ਕੋਲ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਸਿ ਵੱਿਚੋਂ ਡੇਢ ਕਲਿੋ ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਕੋਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਕਿੰਦਰ ਸੰਿਘ ਮਲੂਕਾ ਕੋਲ 28.75 ਲੱਖ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਕੋਲ 45.50 ਲੱਖ, ਪਰਮੰਿਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ 46.96 ਲੱਖ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕੋਲ 23.50 ਲੱਖ ਤੇ ਅਨਲਿ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਲਿਾ ਵਧਿਾਇਕਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸੱਿਧੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਸਿ ਦੀ ਕੀਮਤ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵਨੰਿਦਰ ਕੌਰ ਲੂਬਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50.97 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਵਧਿਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ 42-42 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਰਜੰਿਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੋਲ ਸਰਿਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕ ਿਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨਾ ਰਾਜਵੰਿਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਕੋਲ 1.96 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ ਕੋਲ 1.30 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਆਿਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਲਿਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਿਚੋਂ ਹਰਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕ ਿਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 1.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 3.41 ਕਲਿੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 85 ਕਲਿੋ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਤਿੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਲ 12.36 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕੋਲ 30.48 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ 6 ਕਲਿੋ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਰਿਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ 7.87 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਣਿੇ ਹਨ।