ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ - ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ