ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ